MENU SUSHI SAUMON

MENU SUSHI SAUMON
Code : MQ1
Prix : 11,50€

MENU SUSHI SAUMON

- SOUPE , SALADE , RIZ

- 8 SUSHI SAUMON

MENU SUSHI SAUMON