MENU FUJI SUSHI

MENU FUJI SUSHI
Code : MQ
Prix : 10,50€

- Soupe , Salade , Riz  

- 7 pièces Assortiments de Sushi

MENU FUJI SUSHI